Máy ly tâm nước tiểu

Máy ly tâm nước tiểu là một dụng cụ không thể thiếu trong phân tích nước tiểu. Bằng kính hiển vi thường được thực hiện như một phần của quá trình phân tích nước tiểu tổng thể. Sau khi lấy mẫu nước tiểu được đưa vào máy để quay tách mẫu. Một loại máy đặc biệt giúp tách chất lỏng trong nước tiểu khỏi bất kỳ thành phần rắn nào có thể có. Chẳng hạn như tế bào máu, tinh thể khoáng hoặc vi sinh vật. Mọi vật liệu rắn sau đó được xem dưới kính hiển vi. Sử dụng trong ống ly tâm 50 mL ở 600 g trong 10 phút ở nhiệt độ phòng (15 – 30ºC).

Loại bỏ phần nổi phía trên đến khoảng 1 – 2 mL viên tế bào. Cẩn thận để không làm xáo trộn mẫu. Đổ lại phần mẫu trong 1-2 mL dịch nổi còn lại và chuyển lượng chứa vào ống ly tâm hình nón 15 mL. Tráng ống 50mL bằng 10 mL PBS 1X và chuyển lượng chứa vào ống 15 mL.

Các máy ly tâm được sử dụng Hãng Hettich EBA200, EBA200S, Rotofix 32A.

Gemmy PLC-01, PLC-02, PLC-03, PLC-012, PLC-012E. PLC-025, PLC-036, PLC-036B, PLC-012H.
Hermle Z206 A, Z207 A, Z 207 H.

Hiển thị kết quả duy nhất