Máy ly tâm

Máy ly tâm được phân phối bởi Khang Kiên các hãng nổi tiếng như: Hettich, Hermle, Dlab, Shuke.

Máy ly tâm Hettich EBA 200. EBA 200S, EBA 270, EBA 280, EBA 280 S. Haematokrit 200, mikro 185, mikro 200, mikro 200 r. Mikro 220, Mikro 220 r. Rotofix 32 a, Universal 320, Universal R, Rotina 380, Rotina 380R , Rotina 420. Rotina 420 R, Rotanta 460, Rotanta 460R. Rotofix 46 | Rotofix 46 h. Rotanta 460 rc, Rotanta 460 rf, Rotixa 500 rs, roto silenta 630 rs. Hettinfo ii, cell washer rotolavit ii.

Hermle Z 207A, Z 207H, Z 206A, Z 130M, Z 167M, Z 207M. Z216M, Z216MK, Z 216 MK, Z 287A, Z 306, Z 326. Z 326 K, Z 366, Z 366K, Z 446, Z 446K. Z 32 HK, Z 36 HK, Z 446, Z 446K, 496 ZK, SIEVA 3, OLEUM.

DLab DM0506, D1008, D2012plus, D1524R, D3024, DM1424. DM1224, DM0412, DM0412P, DM0424, DM0408, DM0636.

Gemmy PLC-01, PLC-02, PLC-03, PLC-012, PLC-012E. PLC-025, PLC-036, PLC-036B, PLC-012H.

Shuke TD-4, TG-15, TD-4Z, TD-600, TD-6M, TG-20, TGL-16. TGL-22, LG-10M, LG-21M, DD-5G
TD-5G, TDL-5M, TDL-6M, DD-6000, LD-6M, LD-8M, LG-22. LG-25M, TD-550. DD-6000, DD-5000, DD-4000, TD-4k, TD-4B, TD-550. DD-5G, LD-5G, TD-450 PRP, TD-RZ. DD-RZ, TG-12 TD-550, DD-5Y, TD-4, L4K.

Hiển thị tất cả 3 kết quả