Bảo trì thiết bị y tế

Bảo trì thiết bị y tế được thực hiện bởi thiết bị Khang Kiên với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm.

Việc quản lý các thiết bị y tế đã có một mức độ phức tạp mới trong những năm gần đây. Một phần do sự gia tăng tính tinh vi và chuyên môn hóa của thiết bị, tích hợp với mạng điện tử. Phụ thuộc vào việc thuê ngoài để bảo trì và sửa chữa chuyên biệt, và các yêu cầu ngày càng cao về việc tuân thủ, an toàn, độ tin cậy và độ chính xác.

Tất cả những vấn đề này cần phải được giải quyết trong khi duy trì một kho thiết bị có khả năng cung cấp đúng thiết bị vào đúng thời điểm cho ứng dụng phù hợp.

Bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử trang thiết bị y tế và tiến hành đánh giá thiết bị. Các chuyên gia của cơ sở y tế có thể phân tích các kỹ thuật mà họ đang sử dụng. Trong các chương trình quản lý của mình cũng như cải thiện hiệu quả và sự tuân thủ trong khi giảm chi phí.

Hầu hết mọi cơ sở chăm sóc thiết bị và tăng hiệu quả bằng cách thực hiện kiểm kê toàn bộ thiết bị y sinh. Và nhập dữ liệu thích hợp để thiết lập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

Các báo cáo được tạo từ cơ sở dữ liệu toàn diện có thể minh họa nơi có thể sửa đổi hợp đồng dịch vụ. Để giảm chi phí, cách giảm chi phí sửa chữa và thời gian ngừng hoạt động bằng cách thực hiện bảo trì. Trước khi hỏng hóc và hiển thị xu hướng lỗi của người dùng để đề phòng các sự kiện bất lợi.
Các chuyên gia về cơ sở vật chất cũng sẽ có thể áp dụng dữ liệu định lượng để hỗ trợ lập kế hoạch thiết bị chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.