KERN

KERN hãng sản suất cân điện tử, cân kỹ thuật, cân phân tích. Cân sấy ẩm, cân điện tử 2 màn hình lớn nhất thế giới.

Để đảm bảo độ chính xác cao khi cân, KERN cung cấp cho bạn trọng lượng thử nghiệm trong các loại giới hạn lỗi OIML quốc tế E1-M3 từ 1 mg – 2500 kg. Kết hợp với chứng chỉ hiệu chuẩn DAKKS, điều kiện tiên quyết tốt nhất cho hiệu chuẩn cân bằng thích hợp.

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn KERN DAkkS ngày nay là một trong những phòng thí nghiệm hiện đại nhất. Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn DAkkS được trang bị tốt nhất cho cân, trọng lượng thử nghiệm và đo lực ở Châu Âu. Nhờ mức độ tự động hóa cao, chúng tôi có thể thực hiện hiệu chuẩn DAkkS của cân, trọng lượng thử nghiệm và thiết bị đo lực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Hiệu chuẩn DAkkS của cân với tải trọng tối đa lên đến 50 tấn. Hiệu chuẩn DAkkS của trọng lượng trong khoảng 1 mg – 2500 kg. Xác định thể tích và đo độ nhạy từ (từ tính đặc điểm) đối với trọng lượng thử nghiệm

Cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý thiết bị kiểm tra và dịch vụ nhắc nhở. Hiệu chuẩn các thiết bị đo lực. Chứng chỉ hiệu chuẩn DAkkS bằng các ngôn ngữ sau DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL. Đánh giá sự phù hợp và xác định lại các cân và trọng lượng thử nghiệm. Tham khảo các sản phẩm có sẵn tại Khang Kiên
Cân điện tử 1 số lẻ EMB 6000-1, PFB 6000-1, KB 6500-1N
Cân điện tử 2 số lẻ EMB 200-2, EMB 600-2, 440-35N, PCB 1000-2, PCB 2500-2. PCB 3500-2, KB 650-2N, KB 1200-2N, KB 2000-2N, KB 2400-2N. KB 3600-2N, EW 4200-2NM.
Cân phân tích 3 số lẻ PFB 300-3, PNS 600-3.
Cân phân tích 4 số lẻ ADB 200-4, ABS 220-4N, ABS 320-4N, ALS 250-4A, ABJ 220-4NM.
Cân phân tích 5 số lẻ ABT 100-5NM
Cân sấy ẩm DBS 60-3, DAB 100-3, DAB 200-2, DLB 160-3A.
Cân bàn điện tử 2 màn hình WTB 6K-3N
Cân bàn điện tử FKB 8K0.05

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.