Bảo trì tủ bảo quản dược phẩm hóa chất vắc xin

Bảo trì tủ bảo quản dược phẩm hóa chất vắc xin

Bảo quản an toàn và thích hợp các chất độc hại và hóa chất không cháy
Việc chưa vaccine. Là rất quan trọng, cần độ chính xác nhiệt độ cao. Quan trọng hơn là việc bảo quản máu.

Thiết bị lưu trữ cần được đảm bảo nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuât. Việc bảo trì tủ lạnh bảo quản máu, hóa chất, sinh phẩm dược liên hệ Khang Kiên.

Ngày nay, hóa chất được sử dụng phổ biến trong hầu hết các công ty và phòng thí nghiệm. Chúng được sử dụng ngay cả trong các thực thể và ngành công nghiệp không liên quan cụ thể đến các quá trình hóa học. Bao gồm các trường học, trường đại học, học viện công cộng, nhà kho, kho chứa.

Tủ đựng hóa chất đặc biệt (tủ phòng thí nghiệm) cung cấp một giải pháp tối ưu. Cho việc lưu trữ các hóa chất và chất độc độc hại, không cháy được tuân thủ pháp luật.

Dù cần lưu trữ hóa chất nào thì tủ đựng hóa chất của asecos cũng mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi yêu cầu. Sử dụng tủ asecos để đựng hóa chất là cách tốt nhất. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và bảo vệ nhân viên của bạn và môi trường xung quanh khỏi tai nạn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.